Изображение_Тепловіддача_3829
23.12.2019

Тепловіддача

Тепловіддача – фізичний процес, що передбачає тепловий обмін між твердою поверхнею і дотичною поверхнею середовища. Під середовищем мається на увазі теплоносій – якщо мова йде про опалення будівель і споруд різного призначення (житлових, соціальних, виробничих), то теплоносієм найчастіше виступає вода.

Тепловіддача різниться в залежності від руху теплоносія – він може переміщатися вільно або вимушено. Крім того, тепловіддача може здійснюватися за допомогою:

  • конвекції;
  • теплопровідності;
  • променистим теплообміном.

Для визначення інтенсивності тепловіддачі використовується спеціальний коефіцієнт – це кількість теплоти, що передається в одиницю часу на одиницю поверхні матеріалу, але при різниці температури між середовищем/теплоносієм і поверхнею в 1 К.

Тепловіддача – це одна з частин теплопередачі, більш масштабного процесу.

Форма заказа. UK
Feedback Popup. UK